Opdatering:

Caravan Salon bliver noget anderledes i år, allerede nu er der flere udstillere der har meldt fra, dertil kommer praktiske foranstaltninger for at forhindre smittespredning i form af afstandskrav, maskepligt, sprit til håndhygiejne og begrænsninger ved indvendig fremvisning af køretøjer.

Det er besluttet at begrænse antal gæster til 20.000 pr.dag.

På grund af adgangsbegrænsningen på 20.000 gæster pr.dag er det besluttet, at salg af adgangsbilletter til årets Caravan Salon udelukkende bliver online-salg, hvor billetterne skal registreres på navn.

˚˚˚˚˚˚˚˚

Messe Düsseldorf og Caravaning Industrie Verband har i samarbejde med udstillere og andre partnere besluttet at udsætte Caravan Salon 2020 en uge.

Man havde den udfordring, at messens startdato lå før den 31. august, hvor det i Tyskland gældende forbud mod forsamlinger på over 1000 personer ophører.

Der er ingen der kan forudsige hvordan situationen med Corona udvikler sig, men forudsat der ikke bliver indført nye restriktioner bliver Caravan Salon gennemført i dagene 5. – 13. september 2020.

Ifølge en pressemeddelelse fra Messe Düsseldorf vil der blive taget alle nødvendige forholdsregler for at sikre publikum, udstillere og ansattes sikkerhed.

Kilde: Caravan Salon.